Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt. Krzysztof Aniszewski
Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt.  Marian Panasiewicz

 

 


Telefon: 59 814 49 66, 59 814 99 66
Fax: 59 814 49 66 w. 25
e-mail: 
Godziny urzędowania: 7.30-15.30Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Nr 2 w Słupsku wchodzi w skład Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Siedziba tej jednostki mieści się w Słupsku przy ulicy Towarowej 9c. Teren działania JRG 2 obejmuje obszar powiatu ziemskiego słupskiego i grodzkiego słupskiego. Ze względów taktycznych w pierwszym rzucie JRG 2 jest kierowana do działań na teren miasta Słupska i gminy Słupsk (część zachodnia od torów kolejowych) miasta i gminy Kępice oraz gminy Kobylnica.

 

Jednostka powstała na bazie Zakładowej Straży Pożarnej Polskich Kolei Państwowych. Zatrudnienie na poszczególnych zmianach służbowych wynosi 11 strażaków. Uwzględniając urlopy i inne nieobecności, codziennie na służbie jest 7 funkcjonariuszy.

var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );