Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Słupsku

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej- st.kpt. mgr inż. Krzysztof Trocki
 Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kpt. Krzysztof Bizon

tel. (59) 842 40 01, faks: (59) 842 60 92  e-mail:

Do zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej należy między innymi:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 • sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań ratowniczych,
 • utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
 • współdziałanie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania,   
 • prowadzenie rozpoznania zagrożeń w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatów,
 • organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.

JRG nr 1 specjalizuje się w zakresie ratownictwa wysokościowego.

Powierzchnia obszaru chronionego wynosi około 439,8 km2 w tym:

 • na terenie miasta Słupsk około 43 km2,
 • na terenie Powiatu Słupskiego około 394,8 km2.

Ilość mieszkańców około 190000 w tym:

 • na terenie miasta Słupsk około 93200,
 • na terenie Powiatu Słupskiego około 97500.

 Rejon działania JRG nr 1 obejmuje:

miasta:

 • Słupsk w granicach administracyjnych (za wyłączeniem obszaru własnego działania określonego dla JRG nr 2). Naturalnymi liniami podziału miasta jest rzeka Słupia oraz linie kolejowe w relacji: Koszalin - Słupsk – Gdańska oraz Miastko – Słupsk – Ustka.

gminy:

 • Damnica
 • Dębnica Kaszubska
 • Główczyce
 • Potęgowo
 • Słupsk

W JRG nr 1 pełni służbę 62 strażaków, 60-ciu w systemie zmianowym (trzy zmiany) oraz dwie osoby w systemie 8-mio godzinnym. Mają do dyspozycji 3 samochody gaśnicze, 3 samochody specjalne oraz 1 samochód rozpoznawania ratowniczego.

Stan każdej zmiany służbowej wynosi 20 osób. Stan minimalny to 12 ratowników.

 

 

 

 

var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );