Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

 

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PSP OD 01-01-2018 00:00:00 DO 11-04-2018 15:00:00

Straż Pożarna interweniowała 479  razy, w tym:

POŻARY 192 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 254 ALARMY FAŁSZYWE 33

 

var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );